Środki grzybobójcze (fungicydy)

WYBIERZ KATEGORIE

Filtruj

Fungicydy

 

Fungicydy czyli środki grzybobójcze zapewniają skuteczną ochronę przed niechcianymi chorobami grzybowymi roślin. Ochrona przed chorobami grzybowymi jest konieczna w uprawach:  rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Fungicydy spełniają tą funkcję i pozwalają ograniczyć negatywny wpływ grzybów na plony. Preparaty wykorzystuje się także do zaprawiania roślin. Działania środków grzybobójczych kwalifikujemy na 3 mechanizmy: zapobiegawczy, interwencyjny i wyniszczający.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

X