Środki chwastobójcze (herbicydy)

WYBIERZ KATEGORIE

Filtruj

1 2

Herbicydy

 

Herbicydy czyli środki chwastobójcze (preparaty na chwasty) są niezbędne w skutecznym prowadzeniu uprawy warzyw i roślin. Dzięki tym preparatom pozbędziemy się niechcianych chwastów.

Chwasty można podzielić na dwa rodzaje: jednoliścienne i dwuliścienne. Różnica polega na tym, że we wczesnej fazie rozwoju chwasty jednoliścienne posiadają jeden liścień, a chwasty dwuliścienne – dwa.

Herbicydy skutecznie zwalczają  niepożądane chwasty. Jedną z najszerzej znanych na świecie substancji czynnych jest glifosat, który dostępny jest także na naszej stronie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

X